Privacybeleid

PRIVACY BELEID

  1. Persoonsgegevens die door Hout-Bois van Steenberge worden verzameld 

Bij een bezoek aan de site van Hout-Bois van Steenberge, kan Hout-Bois van Steenberge de volgende gegevens verzamelen en bewaren, die als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd:

  • Het e-mailadres, het adres, het telefoonnummer en eventuele andere gegevens en/of informatie, die de gebruiker vrijwillig communiceert via de website van Hout-Bois van Steenberge;
  • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s van andere sites die de gebruiker heeft geraadpleegd om naar deze site te komen;
  • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die de gebruiker op deze site heeft geraadpleegd;
  • Alle informatie die de gebruiker vrijwillig aan Hout-Bois van Steenberge heeft verstrekt. (De gebruiker is de enige verantwoordelijke van de gegevens en/of informatie die hij/zij communiceert aan Hout-Bois van Steenberge).

Op deze site gebruikt Hout-Bois van Steenberge cookies, die de sporen van de bezochte Internetsites en gegevens over het bezoek bijhoudt, zoals de webpagina’s die werden bezocht om naar onze site te gaan, de activiteiten van de gebruiker op de site en de gegevens wanneer de gebruiker een formulier heeft ingevuld. Dit gebruik van cookies door Hout-Bois van Steenberge laat haar toe een betere dienstverlening te bieden bij het volgende bezoek van de gebruiker. De meeste navigators aanvaarden automatisch cookies, maar ze kunnen zo worden geconfigureerd dat ze die weigeren of dat ze melden dat een cookie werd verzonden.

Hout-Bois van Steenberge verbindt zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 te respecteren.

2. Doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens door Hout-Bois van Steenberge

De persoonsgegevens die door Hout-Bois van Steenberge worden verzameld en bewaard via deze website kunnen voor commerciële en administratieve doeleinden worden gebruikt. Dit houdt onder andere in dat Hout-Bois van Steenberge de persoonsgegevens kan gebruiken om zijn website te verbeteren, om informatie aan te vragen, evenals voor statistische doeleinden en commerciële doeleinden (met inbegrip van direct marketing) en om de  gebruiker te contacteren en te informeren over haar producten, acties, website, …. Hout-Bois van Steenberge is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Hout-Bois van Steenberge verbindt zich ertoe om de gegevens aan geen enkele andere derde te communiceren dan deze die instaat voor de verwerking van de gegevens.

  1. Recht van toegang, verzet en verbetering

De wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998) geeft u het recht te weigeren dat uw persoonsgegevens worden verwerkt, bovendien heeft u een recht van toegang tot deze gegevens, evenals een recht van verbetering van uw gegevens. Indien u gebruik wil maken van deze rechten kunt u contact opnemen met Hout-Bois van Steenberge: e-mail : info@vansteenberge.be; fax : +32 9 360 77 31; post: Hout-Bois van Steenberge NV, Steenweg op Aalst 27, 9620 Zottegem.

4. Contact via e-mail

De gebruiker laat Hout-Bois van Steenberge toe om haar/hem per e-mail te contacteren. Indien de gebruiker dit niet wenst, kan hij/zij Hout-Bois van Steenberge een e-mail sturen op het volgende e-mailadres:  info@vansteenberge.be.

5. Contactgegevens van Hout-Bois van Steenberge betreffende dit privacy-beleid en betreffende het recht op verzet en verbetering

Indien u wenst te reageren op het hierboven beschreven beleid of indien u uw gegevens wenst aan te passen of  te verwijderen uit onze database, dan kan u Hout-Bois van Steenberge contacteren via één van volgende middelen: e-mail : info@vansteenberge.be; fax : +32 9 360 77 31; post: Hout-Bois van Steenberge NV, Steenweg op Aalst 27, 9620 Zottegem.