Hout van Steenberge 1563 zonnepanelen laten plaatsen te Zottegem-Elene in 2010 dewelke kadert in haar strategie van duurzaam ondernemen.

Het flink aantal zonnepanelen is sinds enkele maanden operationeel en levert het bedrijf 305.000kWh per jaar op, wat circa 60 procent van de energiebehoeften dekt. Het bedrijf bestaat sinds 1903 en evolueerde van een traditionele houthandel naar een importeur van naaldhoud en plaatmateriaal.

De voornaamste afzetmarkten zijn België en de buurlanden. Het is nog altijd een 100 procent familiaal bedrijf, vermits momenteel de vierde generatie actief is.

Binnen de sector is er een enorme ecogolf aan de gang. Dat begint met ecologisch bouwen, recycleerbaar materiaal, enz. tot isolatie op basis van houtvezel en onderdakplaten op basis van houtderivaten. Passief bouwen is een hype op dit ogenblik.

Profilering

Met de redenering “Waarom zou een bedrijf niet volledig op groene energie kunnen draaien?”, volgt Hout van Steenberge de ontwikkelingen omtrent groene energie op de voet. Er komen altijd nieuwe uitvindingen, labels, technieken, enz. Met deze attitude wil het bedrijf een signaal geven.

“Wij willen duidelijk maken dat hout een duurzaam product is. Het product dat wij verhandelen, is er een dat in de toekomst meer en meer aan belang gaat winnen. Indien mogelijk zal Hout van Steenberge blijven vergroenen”.

MDV, De Beiaard, 11/2010

DELEN