Privacybeleid

PRIVACY BELEID

  1. Persoonsgegevens die door Hout-Bois van Steenberge worden verzameld 

Bij een bezoek aan de site van Hout-Bois van Steenberge, kan Hout-Bois van Steenberge de volgende gegevens verzamelen en bewaren, die als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd:

  • Het e-mailadres, het adres, het telefoonnummer en eventuele andere gegevens en/of informatie, die de gebruiker vrijwillig communiceert via de website van Hout-Bois van Steenberge;
  • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s van andere sites die de gebruiker heeft geraadpleegd om naar deze site te komen;
  • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die de gebruiker op deze site heeft geraadpleegd;
  • Alle informatie die de gebruiker vrijwillig aan Hout-Bois van Steenberge heeft verstrekt. (De gebruiker is de enige verantwoordelijke van de gegevens en/of informatie die hij/zij communiceert aan Hout-Bois van Steenberge).

Het gebruik van “cookies”.
Op deze site gebruikt Hout-Bois van Steenberge cookies, die de sporen van de bezochte Internetsites en gegevens over het bezoek bijhoudt, zoals de webpagina’s die werden bezocht om naar onze site te gaan, de activiteiten van de gebruiker op de site en de gegevens wanneer de gebruiker een formulier heeft ingevuld. Dit gebruik van cookies door Hout-Bois van Steenberge laat haar toe een betere dienstverlening te bieden bij het volgende bezoek van de gebruiker.

Hout-Bois van Steenberge neemt de privacy van gebruikers zeer serieus en leeft de EU-richtlijnen op het terrein van privacy in elektronische communicatie na. Met dit doel hebben we de volgende verklaring opgesteld om u in staat te stellen de cookies te beheren die we verzamelen als u onze website bezoekt.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Hoe lang bewaart Hout-Bois van Steenberge cookies?
Cookies blijven niet langer dan 24 maanden op uw computer. Via de browserinstellingen op uw computer kan u echter reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser.

Google analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Hout-Bois van Steenberge verbindt zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 te respecteren.

2. Doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens door Hout-Bois van Steenberge

De persoonsgegevens die door Hout-Bois van Steenberge worden verzameld en bewaard via deze website kunnen voor commerciële en administratieve doeleinden worden gebruikt. Dit houdt onder andere in dat Hout-Bois van Steenberge de persoonsgegevens kan gebruiken om zijn website te verbeteren, om informatie aan te vragen, evenals voor statistische doeleinden en commerciële doeleinden (met inbegrip van direct marketing) en om de  gebruiker te contacteren en te informeren over haar producten, acties, website, …. Hout-Bois van Steenberge is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Hout-Bois van Steenberge verbindt zich ertoe om de gegevens aan geen enkele andere derde te communiceren dan deze die instaat voor de verwerking van de gegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor het klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

  1. Recht van toegang, verzet en verbetering

De wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998) geeft u het recht te weigeren dat uw persoonsgegevens worden verwerkt, bovendien heeft u een recht van toegang tot deze gegevens, evenals een recht van verbetering of verwijdering van uw gegevens. Indien u gebruik wil maken van deze rechten kunt u contact opnemen met Hout-Bois van Steenberge: e-mail : info@vansteenberge.be; fax : +32 9 360 77 31; post: Hout-Bois van Steenberge NV, Steenweg op Aalst 27, 9620 Zottegem.

4. Contact via e-mail

De gebruiker laat Hout-Bois van Steenberge toe om haar/hem per e-mail te contacteren. Indien de gebruiker dit niet wenst, kan hij/zij Hout-Bois van Steenberge een e-mail sturen op het volgende e-mailadres:  info@vansteenberge.be.

5. Contactgegevens van Hout-Bois van Steenberge betreffende dit privacy-beleid en betreffende het recht op verzet en verbetering

Indien u wenst te reageren op het hierboven beschreven beleid of indien u uw gegevens wenst aan te passen of  te verwijderen uit onze database, dan kan u Hout-Bois van Steenberge contacteren via één van volgende middelen: e-mail : info@vansteenberge.be; fax : +32 9 360 77 31; post: Hout-Bois van Steenberge NV, Steenweg op Aalst 27, 9620 Zottegem.